Pälsfarmare

Pälsfarmare - bygga nytt eller förbättra

Vi erbjuder Er kompletta träleveranser med fabrikstillverkade fackverk
samt längdpaketerat och färdigkapat virke

RÄVHUS

 • Fackverk
 • Mellantakstol
 • Golvvasor
 • Golvbräder
  - färdigt kapade
  - tvärsgående
 • Tätning under bur
 • Burunderslag
 • Takbräder
 • Takribbor
 • Takkant
 • Kortbräde
 • Ytterpanel till gavlar

MINKHUS

 • Fackverk
 • Mellantakstol
 • Golvvasor
 • Golvbräder
  - färdigt kapade
  - tvärs- och längsgående
 • Tätning under bur
 • Takbräder
 • Takribbor
 • Takkant
 • Kortbräde
 • Ytterpanel till gavlar
   

 


 

  

 

 

KUTTERSPÅN

 • rent och torrt kutterspån för dina djur.
 • kommer alltid färdigt levererat till din farm.
 • leveransen är 45 m3 eller 140 m3.
 • lastbilen är utrustad med kedjeavmatning.

Vi har även spån i balar. Ett alternativ för dej som vill underlätta ströhanteringen.
Kutterspånsbalarna är 20 kg/st 

IMPREGNERADE VÄSSTA STOLPAR

 • 60 mm Ø - 1500 / 1800 / 2000 / 2500 mm
 • 80 mm Ø - 1800 / 2000 / 2500 / 3000 mm
 • 100 mm Ø - 2500 / 3000 mm
 • 120 mm Ø - 3000 mm

Begär alltid offert från Svarvars! Det lönar sig garanterat.