Bastu

Produkter > Bastu

Bastu – en finländsk symbol

Bastun är en del av den finländska identiteten och bastubad har hört till finländarnas vardagsliv i flera hundra år.

I dag finns det nästan två miljoner bastur i Finland, vilket proportionellt sett är mer än någon annanstans i världen. Finland är ett av de få länder där bastubads-traditionen hållits levande genom att man anpassat den till de förändrade levnadsförhållandena. Bastun är självklar i både egnahemshus och sommarstugan.

Välkommen in och bekanta dej med vår bastu-utställning!