Konstruktion

Produkter > Konstruktion

Sågat & hyvlat virke

Konstruktionsvirke används till bärande konstruktioner i olika slags byggnadsverk som hus, broar och byggnadsställningar. Material med kända och kontrollerade egenskaper krävs. 

Konstruktionsvirke hållfasthetssorteras i C-klasser enligt standarden EN388 eller i T-klasser enligt standarden INSTA 142. De vanligaste hållfasthetsklasserna i Finland är C18 = T1, C24=T2, C30=T3, C35 och C40. I trävaruhandeln är C24 den vanligaste förekommande, därför att det är den allmänna hållfasthetsklassen när man bygger. De övriga hållfasthetsklasserna kan beställas.